نمایندگی چرم بزی گیاهی

منظور از چرم بزی گیاهی چیست و چگونه تولید می شود؟ آیا در تمامی مراکز استان ها نمایندگی عرضه این محصول وجود دارد؟
اگر در فرآیند تولید انواع چرم بزی از مواد اولیه گیاهی مانند رنگ های و روغن های گیاهی استفاده و مواد شیمیایی و مصنوعی کاهش یا حذف شوند، محصول به دست آمده را چرم گیاهی بزی می نامند.
این نوع چرم بسیار مقاومت بالایی دارد و به علت سازگاری با محیط زیست مورد توجه خریداران عمده قرار گرفته است. خوشبختانه در بازار سراسر کشور نمایندگان آنلاین و نمایندگی مستقیم انواع بهترین چرم گیاهی فعالیت دارند.
چرم فروش