قیمت چرم شتری لاگوانا

قیمت چرم شتری لاگوانا در بازار های ایرانی متفاوت می باشد و عوامل زیادی هستند که در قیمت گذاری این چرم ها نقش ایفا می کنند.
از نظر ظاهری چرم های شتاری لاگوانا را وقتی لمس می کنیم متوجه دانه هایی ریز در سطح این چرم ها می شویم که همین دانه ها زیبایی خاصی به آن ها می بخشد. این چرم ها بر اساس جنس وسطح کیفی که دارند معمولا قیمت گذاری می شوند و در بازار ها در خدمت مشتریان قرار می گیرند.
چرم فروش