قیمت انواع چرم گاو خام

انواع چرم گاو خام و چرم طبیعی گاوی را می توانیم در سراسر کشور ایران با قیمت های مختلفی خریداری کرد و در موارد گوناگون مورد کاربری قرار داد.
چرم های گاوی و چرم طلایی در مراحل مختلفی تولید می شوند و مرحله قبل از دباغی را چرم گاوی خام می گویند. این چرم ها در کارخانه های تولیدی به صورت های مختلفی دباغی می شوند که این روش ها بر کیفیت چرم ها تاثیر می گذارد و معمولا قیمت آن ها بر اساس کیفیت و کارایی که دارند تعیین می گردد.