فروش عمده چرم شتری اصل

دلیل این که چرک شتری اصل بیشتر به صورت عمده به فروش می رسند این است که میزان تقاضای این چرم ها در بازار ها بسیار زیاد است.
از جمله چرم های شتری و چرم طبیعی بزی که دارای خاصیت ضد آبی می باشند چرم های شتری اصل است که دارای جنسی نرم می باشند. این چرم ها و چرم طبیعی شتر با سیل عظیم مشتریان مواجه هستند که معمولا برای رفع احتیاجات مشتریان به طور عمده به فروش می رسند و با قیمتی ارزان تری روانه بازار ها می گردند.