سایت چرم خام شتر

اگر بخواهیم نقش سایت های خرید را در فروش چرم های خام شتر بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که بسیار تاثیر گذار می باشند.
چرم خام شتر از جمله چرم هایی است که علاوه بر فروش در داخل کشور به دیگر بازار های بیگانه نیز صادر می شود و از جمله کشور های خواهان این چرم ها کشور تایلند است. این کشور معمولا چرم های خام شتر را از طریق سایت های خرید بازدید می کنند و به طور عمده خریداری می کنند.
چرم فروش