بازار فروش چرم شتری براق

وجود سیل عظیم مشتریان در بازار ها موجب این شده تا چرم های شتری براق و چرم طبیعی بزی دارای بازار فروش خوبی در سراسر ایران باشند.
وقتی نام چرم شتری و چرم طبیعی شتر می آید افرادی که در این زمینه سر رشته دارند نام چرم های شتری براق به ذهن شان می آید. این چرم ها از کارایی بسیار زیادی برخوردار هستند و معمولا توسط کارخانه های تولیدی کیف زنانه بسیار مورد استقبال قرار می گیرند و دارای بازار فروش خوبی می باشند.